Heilsan í höndum þarmanna 

Þorbjörg Hafsteinsdóttir næringarþerapisti hefur mikla og góða reynslu af Probi® Mage mjólkursýrugerlum, og notar þá fyrir sig og sína.

„Hér höfum við vöru sem fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á. Rannsóknirnar spanna rúma tvo áratugi og sýna fram á gagnsemi gegn ýmsum óþægindum tengdum meltingu auk þess að styrkja varnir líkamans. Óþægindi tengd meltingu geta verið mjög hvimleið og leggjast misjafnlega á fólk. Sumir eiga það til að stíflast og þjást af hægðatregðu til lengri eða skemmri tíma. Á meðan aðrir upplifa lausar hægðir og jafnvel niðurgang og ólgu sem stundum gerir ekki boð á undan sér. Oftar en ekki fylgja alls kyns önnur ónot með, sem sum okkar hafa átt við að stríða í áraraðir og líta jafnvel á sem eðlilegt ástand. Vindgangur er enn ein birtingarmynd þess að kannski sé ekki allt eins og best verður á kosið í meltingarveginum okkar og getur verið til marks um ójafnvægi í þarmaflórunni, en þá kemur þessi magnaði mjólkursýrugerill að góðum notum,“ segir Þorbjörg. 

„Sjálf hef ég ekki fundið betri vöru en Probi® Mage í öll þau ár sem ég hef starfað sem næringarþerapisti, hvorki hér heima né erlendis, enda þekki ég vel hversu mikilvægt það er að hlúa að meltingunni og þarmaflórunni fyrir heilsuna.“

Probi® Mage hefur sannreynda virkni, sem Þorbjörg ráðleggur jafnt konum sem körlum, sem vilja bæta meltinguna, að taka. „Ég nefni karlmennina sérstaklega því þeir eru ófáir sem ég þekki til sem hafa notað Probi® Mage hylkin, og hreinlega geta ekki án þeirra verið. Fjölmargar konur, sem til mín leita, lýsa einnig virkilega jákvæðri reynslu af notkun Probi® Mage og líðanin er allt önnur og betri.“ 

Í dag er það viðurkennt og margsannað að heilbrigð þarmaflóra skiptir sköpum fyrir góða heilsu, jafnt líkamlega sem andlega.

Fjölmargir þættir geta haft áhrif á þarmaflóruna og hún tekur breytingum dag frá degi, m.a. vegna þess sem við neytum en einnig vegna ytri þátta. Það er því mikilvægt að huga að heilbrigði þarmaflórunnar, og ein leið er að taka daglega góða mjólkursýrugerla, með sannreynda virkni, og borða trefjaríka fæðu til að örva þarmahreyfingarnar.  

Mjólkursýrugerlar og meltingarvegurinn

Mjólkursýrugerlar eru eins ólíkir og þeir eru margir og með mismunandi virkni. Því er ráð að vanda valið þegar velja á réttu mjólkursýrugerlana og kynna sér hverjir eiginleikar þeirra eru og hvort eða hvernig hefur verið sýnt fram á virkni þeirra. Sérstaklega mikilvægt er að velja þá sem lifa af ferðalagið í gegnum meltingarveginn, eins og á við um mjólkursýrugerilinn Lactobacillus plantarum LP299v (LP299V®), sem er í Probi® Mage.

10 milljarðar mjólkursýrugerla í hverju hylki 

Hvert hylki af Prob®i Mage inniheldur 10 milljarða af lifandi mjólkursýrugerlum af gerðinni Lactobacillus plantarum 299v. Gerillinn er harðgerður og hefur þá eiginleika að fjölga sér í meltingarvegi og styrkja þar með varnir okkar, sem dregur úr óþægindum tengdum maga og meltingu. Probi®Mage hefur sérlega góða eiginleika, sem vinna gegn einkennum eins og uppþembu, vind- og niðurgangi og hægðatregðu.

Probi® Mage mjólkursýrugerlar fást í apótekum, heilsuverslunum, Hagkaup, Heimkaup, Fjarðarkaup, Nettó og Melabúðinni.

Probi® mjólkursýrugerlar eru fæðubótarefni. Neysla þeirra kemur ekki í stað fjölbreyttrar fæðu og heilsusamlegs lífernis.

Ibn + Probi Mage